Klauzula RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Nadleśnictwo Stuposiany, z siedzibą: Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując powyższy formularz.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest prawidłowa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione, jednak wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Ma Pani/Pan prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.