Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa 2019

Od 8 do 10 sierpnia br. w naszym Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem odbędzie się impreza „Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa”. Głównym celem wydarzenia jest ukazanie uczestnikom różnic kulturowych występujących w państwach karpackich oraz popularyzacja i propagowanie wiedzy o „Strategii Karpackiej” jako koncepcji rozwoju Europy Środkowej.

Tego typu wspólne spotkania osób z różnych środowisk to wspaniała okazja do pogłębienia współpracy transgranicznej a także poprawy komunikacji pomiędzy międzynarodowymi organizacjami, takimi jak samorządy czy władze regionalne i nie tylko. To również doskonała sposobność, aby wspólnie przedyskutować temat rozwoju wzajemnych relacji w celu usunięcia niepotrzebnych barier dla inwestycji oraz ciekawych inicjatyw, podejmowanych na rzecz zwiększania dostępności Karpat. Obszar ten ze względu na liczne łańcuchy górskie dysponuje ogromnym potencjałem dla branży rekreacyjno-turystycznej, niemniej jednak charakterystyka terenu mocno ogranicza działalność osadniczą i rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej.

Impreza będzie składać się z dwóch części tj. zamkniętej konferencji dla zaproszonych gości oraz części edukacyjno-rozrywkowej, przygotowanej z myślą o szerokiej publiczności. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartych wydarzeniach towarzyszących, liczne atrakcje czekają. Osoby zainteresowane imprezą zachęcamy do zapoznania się z regulaminem (plik PDF).