Polityka prywatności – CPL w Mucznem oraz Domek Myśliwski

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych osób odwiedzających stronę https://lasybieszczadzkie.pl/, w tym jej podstron, administrowanej przez Nadleśnictwo Stuposiany.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące na stronie https://lasybieszczadzkie.pl/ zasady zbierania i wykorzystywania danych o osobach ją odwiedzających, ponadto informujemy w niej o ogólnych zasadach przetwarzania danych osobowych gości korzystających z ośrodka CPL w Mucznem lub Domku Myśliwskiego – zgodnie z art. 13 RODO.

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych informujemy poniżej w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Państwa dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz w związku z realizacją świadczonych przez nas usług w ramach korzystania z Ośrodka CPL w Mucznem lub Domku Myśliwskiego. Nasze działania w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodne są z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Gości CPL Muczne oraz Domku Myśliwskiego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany (dalej jako: Administrator) – adres siedziby: Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska tel.: +48 13 461 00 10, e-mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – w przypadku rezerwacji miejsca noclegowego (podstawa art. 6 ust 1 pkt b) RODO),
 2. zawarcia i wykonania umowy w ramach usługi noclegowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. realizacja spoczywających na Nadleśnictwie obowiązków wynikających z przepisów prawa np. związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur, dokumentów księgowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa oraz Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 4. realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. dokonania procesu obsługi Klienta, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 7. przesłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia stosownej zgody, po zakończeniu pobytu w Ośrodku CPL lub Domku Myśliwskim (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym nas w zakresie teleinformatycznym lub prawnym, podmiotom obsługującym recepcję Ośrodka CPL lub Domku Myśliwskiego, jak również upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie

Zgoda udzielona na przetwarzania danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie; jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy lub świadczenia usług, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych lub do czasu wycofania zgody – w przypadku przetwarzania w celach marketingowych po zakończeniu pobytu w Ośrodku CPL lub Domku Myśliwskim.

Uprawnienia osób, których dane osobowe przetwarzamy

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych (w zakresie danych przekazanych na podstawie konieczności realizacji umowy oraz zgody) oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak przypadku realizacji umowy/rezerwacji miejsca w Ośrodku lub Domku, podanie danych jest obowiązkowe. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy lub realizacji usługi, a w przypadku ich niepełnego podania uniemożliwi prowadzenie rozliczeń między stronami umowy.

Zasady przetwarzania plików cookies

Strona https://lasybieszczadzkie.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i przeznaczone są do korzystania z niej. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osób odwiedzających stronę pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Nadleśnictwo Stuposiany, z siedzibą: Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby odwiedzającej oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby odwiedzającej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach strony https://lasybieszczadzkie.pl/ stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą stronę. W ramach strony https://lasybieszczadzkie.pl/ stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookies Rodzaj Cel zapisania Czas ważności
cookie_notice_accepted Własny
/ Trwały
Określa, czy odwiedzający zaakceptował pole zgody na pliki cookie. Gwarantuje to, że okno zgody na pliki cookie nie zostanie ponownie wyświetlone po ponownym wejściu na stronę 1 rok
_ga Analityczne Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających. 1 rok 1 miesiąc i 4 dni
_ga_* Analityczne Google Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i zliczania odsłon stron. 1 rok 1 miesiąc i 4 dni

W związku z wykorzystywaniem niektórych wskazanych powyżej plików cookies, dochodzić będzie do przekazywania danych w nich zawartych do kraju trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – w ramach plików należących do doubleclick.net oraz YouTube.com. Przekazywanie tych danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa przekazywanych danych.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę.

Osoba odwiedzająca stronę może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby odwiedzającej stronę.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości osoby odwiedzającej stronę, jednak mogą posłużyć do tego celu w niektórych sytuacjach, zwłaszcza na wniosek uprawnionych organów państwowych. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą osoby odwiedzającej stronę.

Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez osobę odwiedzającą stronę, do przeglądania zawartości strony https://lasybieszczadzkie.pl/.

Osoba odwiedzająca stronę może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
Osoba odwiedzająca stronę może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości strony.

W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony https://lasybieszczadzkie.pl/ będzie mniej wydajne, osoba odwiedzająca stronę nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mogła skorzystać z niektórych funkcjonalności strony https://lasybieszczadzkie.pl/, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie strony.

Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

INTERNET EXPLORER

W przeglądarce Internet Explorer kliknąć:

 1. „Narzędzia”
 2. „Opcje internetowe”
 3. „Blokuj wszystkie cookies”

Więcej informacji – Internet Explorer

GOOGLE CHROME

W przeglądarce Google Chrome kliknąć:

 1. „Menu Chrome” w prawym górnym rogu
 2. „Ustawienia”
 3. „Pokaż ustawienia zaawansowane”
 4. „Ustawienia treści” w sekcji prywatność
 5. „Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm”

Więcej informacji – Chrome

FIREFOX

W przeglądarce FireFox kliknąć:

 1. „Narzędzia”
 2. „Opcje”
 3. „Prywatność”
 4. Z listy Program FireFox „Będzie używał ustawień użytkownika”
 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji – FireFox

OPERA

W przeglądarce Opera kliknąć:

 1. „Ustawienia”
 2. „Preferencje”
 3. „Zaawansowane”
 4. „Ciasteczka”
 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji – Opera

SAFARI

W przeglądarce Safari kliknąć:

 1. „Ustawienia” w prawym górnym rogu
 2. „Preferencje”
 3. „Prywatność”
 4. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji – Safari

TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefony komórkowe: otwórz Internet, wybierz „Ustawienia”, „Prywatność” i przejdź do ustawień cookies.


Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.