Regulamin pobytu w Domku Myśliwskim w Mucznem

DOBA W DOMKU MYŚLIWSKIM

Zapraszamy od godziny 16:00 w dniu przyjazdu. Prosimy o zwolnienie pokoi do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie Gości w Domku Myśliwskim wiąże się z obowiązkiem podania danych osobowych, w tym adresu zamieszkania oraz numeru dowodu osobistego/paszportu. Formalności tych, jak i uregulowania opłaty za pobyt dokonujemy nie później niż drugiego dnia po przyjeździe.

Wystawiamy faktury VAT.

Późniejszy niż godzina 10:00 wyjazd rozpatrywany jest indywidualnie. Prosimy o poinformowanie Gospodarzy o potrzebie późniejszego wyjazdu z wyprzedzeniem.

SKRÓCENIE POBYTU

W przypadku skrócenia pobytu/rezygnacji z zarezerwowanego terminu po przyjeździe obowiązuje opłata za cały okres rezerwacji (w tym kosztów wyżywienia).

ZMIANA POKOI

Chęć zmiany przez Gości pokoi wybranych podczas rezerwacji, uzależniona jest od terminów dostępnych w nowo wybranych pokojach i może jedynie nastąpić po wcześniejszym skontaktowaniu się z Gospodarzem.

W sytuacjach losowych Gospodarz ma prawo zakwaterować Gości w pokoju innym niż pierwotnie rezerwowano bez powiadomienia ich o zmianie. Zmiana taka nigdy nie odbywa się ze szkodą dla Gości i nie ponoszą oni konsekwencji finansowych, wynikających z tego tytułu.

PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE

Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych (laptopy, tablety, aparaty fotograficzne etc.), a także przedmiotów mających wartość naukową/artystyczną. Zwracamy się z prośbą o niepozostawianie takich przedmiotów w pokojach. Nie mamy możliwości przechowywania tych rzeczy dla Gości.

CISZA NOCNA

Z myślą o spokojnym wypoczynku wszystkich naszych Gości w Domku Myśliwskim obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00. Prosimy o wzajemne uszanowanie spokoju przebywających w domu Gości.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE/ŚWIECE

Mając na względzie bezpieczeństwo przeciwpożarowe korzystanie w pokojach z: grzałek, czajników elektrycznych, żelazek, kuchenek gazowych i elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych – nie jest dozwolone. Zakaz nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy telefonów komórkowych, innych urządzeń RTV/komputerów oraz golarek. Ponadto na terenie całej części gościnnej domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia świec.

PALENIE TYTONIU

Na terenie całej części gościnnej domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

INTERNET

Posiadamy łącze satelitarne do dyspozycji Gości. Ze względu na rodzaj dostępnego łącza mogą występować okresy zanikania sygnału. Korzystanie z Wi-Fi jest nieodpłatne.

SPRZĄTANIE

Goście zobowiązani są do zmywania i odkładania używanych przez siebie naczyń. Nie dotyczy to naczyń używanych podczas posiłków, serwowanych przez Gospodarzy. Brak możliwości korzystania z kuchni (chyba, że za zgodą Gospodarza), przez osoby nie korzystające z wyżywienia, serwowanego przez Gospodarzy.

POSIŁKI

Przechowywanie w pokojach jedzenia (typu ser, wędliny, mięso etc.) oraz przygotowywanie w pokojach posiłków jest zabronione. Niniejsze produkty przechowywać należy w ogólnodostępnej lodówce, znajdującej się w korytarzu na klatce schodowej.

WIATA/OGNISKO

Korzystanie z wiaty i ogniska odbywa się na własną odpowiedzialność. Dzieci muszą być pod opieką dorosłych. Gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z wiaty/ogniska oraz wynikłe z tego tytułu urazy i/lub skutki.

SZKODY I ZNISZCZENIA

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za spowodowane przez siebie ewentualne szkody i zniszczenia. Ponadto Goście podróżujący z dziećmi ponoszą pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za szkody i zniszczenia dokonane przez przebywające pod ich opieką dzieci.

POZOSTAWIONE PRZEDMIOTY

Rzeczy osobiste pozostawione przez wyjeżdżających Gości odsyłane są na wskazany adres na koszt odbiorcy.

NARUSZENIE ZASAD POBYTU

W przypadku naruszenia/niestosowania się do zasad pobytu ustalonych dla Domku Myśliwskiego, rościmy sobie prawo do odmówienia gościny osobie, która zasady niniejsze narusza. Osoba ta zobowiązana jest do zastosowania się do poleceń Gospodarza i ma obowiązek uregulowania kosztów pobytu za cały okres rezerwacji (w tym wyżywienia, jeżeli dotyczy), poniesienia finansowej odpowiedzialności za spowodowane szkody i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia Domku Myśliwskiego.

Prosimy o zmianę obuwia w Domku Myśliwskim!

Życzymy miłego pobytu!