Regulamin funkcjonowania Domku Myśliwskiego w okresie stanu epidemicznego i epidemii na terenie RP

Oferta pobytowa w Domku Myśliwskim w Mucznem została zmodyfikowana tak by spełnić wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Przygotowaliśmy niezbędne informacje na temat zasad jakie będą obowiązywały na terenie obiektu, w trosce o zdrowie naszych Gości i pracowników.

 1. Przede wszystkim dbamy o to aby nasza działalność była zgodna z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych WHO.
 2. Wedle zaleceń, w Domku Myśliwskim można zakwaterować nie więcej niż 12 osób.
 3. Usługodawca, nim rozpocznie pracę, zobligowany jest do sprawdzenia swojej jak i swoim pracownikom temperatury ciała, dezynfekcji dłoni oraz stałego używania rękawiczek i maseczek ochronnych. W przypadku podwyższonej temperatury ciała lub złego samopoczucia nie zostają dopuszczeni do pracy.
 4. Usługodawca informuje swój personel w jaki sposób ma postępować w poszczególnych działach by zachować maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz kontaktu z Gościem, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia.
 5. Goście zobligowani są do poruszania się na terenie Domku Myśliwskiego w maseczkach i rękawiczkach.
 6. Wnętrze Domku Myśliwskiego jest systematycznie wietrzone, dezynfekowane i ozonowane.
 7. Dezynfekcja rąk obligatoryjnie przed wejściem do Domku Myśliwskiego.
 8. Gość Domku Myśliwskiego podczas meldowania się ma mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym przez Usługodawcę Domku Myśliwskiego lub osobę przez niego wyznaczoną. Odmowa pomiaru temperatury ciała wiąże się z brakiem możliwości zameldowania Gościa.
 9. Elementy, z którymi Goście mają bezpośredni kontakt na terenie obiektu, jak klamki czy przyciski, są dodatkowo regularnie dezynfekowane przez personel obiektu.
 10. Wszystkie elementy pokoju po zakończonym pobycie są dezynfekowane i ozonowane. Pokój jest sprzątany po wyjeździe Gości.
 11. Posiłki w Domku Myśliwskim tylko „na wynos” dla zameldowanych w obiekcie Gości.
 12. Zapoznanie się z Regulaminem oznacza jego akceptację.
 13. Przestrzeganie doby pobytowej – od 15-tej do 10-tej.
 14. U Usługodawcy możliwość zakupu środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).
 15. Ustalenie z Usługodawcą czasu wydawania posiłków.